Bedrijfspand Winsum verwoest door brand

De brandweerkorpsen van Mantgum, Menaldum en Leeuwarden rukten uit naar het brandadres. Daar kon enkel nog vanaf de buitenzijde geblust worden om dat het pand betreden te gevaarlijk was. In de vrijstaande loods was Tichelaar Startmotoren en Dynamo's in Winsum gevestigd. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden. Wat de oorzaak van de brand is geweest is nog niet bekend gemaakt.

Bedrijfspand Winsum verwoest door brand

Bedrijfspand Winsum verwoest door brand

Bedrijfspand Winsum verwoest door brand

Bedrijfspand Winsum verwoest door brand

Bedrijfspand Winsum verwoest door brand

Bedrijfspand Winsum verwoest door brand (20-01-2019)