Scannerfrequenties: info

Ook zijn veel andere frequenties verdwenen ten faveure van digitale frequenties. Is er dan nog wel wat te beluisteren in de ether? Jazeker! Er zijn nog een groot aantal frequenties beschikbaar waarop interessante communicatie te beluisteren is.

Wij zullen u op Scannernet.nl een indruk en aanvullende informatie geven van datgene wat nog te ontvangen is met een scanner of andere ontvanger. Wij hebben deze frequenties in drie hoofdgroepen ingedeeld: 1. marifonie. 2. luchtvaartband. 3. frequenties in Harlingen en omstreken. Of u deze frequenties ontvangen kunt is afhankelijk van een aantal zaken (o.a. type scanner, antenne en ontvangstcondities).