Privacyverklaring

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Scannernet.nl. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat de AVG voor u als bezoeker van onze site inhoudt staat op deze pagina beschreven.

Doel van de Algemene verordening gegevensbescherming is het versterken en uitbreiden van privacyrechten, het scheppen van meer verantwoordelijkheden voor organisaties en het creëren van dezelfde (stevige) bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Mocht u nog vragen hebben over deze AVG dan zijn deze uiteraard van harte welkom op info@scannernet.nl