Info Navtex

U kunt nu online Navtex-berichten bekijken via Scannernet.nl. De Navtex-berichten die wij ontvangen worden overzichtelijk gepubliceerd op de website. Op deze pagina vindt u een uitgebreide uitleg over Navtex (Navigational Telex) en een uitzendschema van alle europese Navtex-stations.

Hier kunt u een uitgebreid informatie-overzicht vinden over de werking en het gebruik van Navtex (Navigational Telex). Daarnaast is ook overzichtelijk het uitzendschema van alle europese Navtex-stations weergegeven. De Navtex-berichten die wij ontvangen kunt vinden op onze Online Navtex pagina. Klik HIER om naar de Online Navtex pagina te gaan.

Navtex staat voor Navigational Telex en is een internationale berichtendienst die door verschillende kuststations wordt verzorgd met als doel de veiligheid op zee te vergroten. Men beschikt zo steeds over recente gegens van het gebied waar men op dat moment vaart. Navtex maakt deel uit van het GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). De berichten worden via dit systeem op een vaste frequentie (518 kHz) in het Engels uitgezonden door middel van Telex Over Radio (ook wel AMTOR FEC of SITOR B genoemd). Met een speciaal voor dit doel ontwikkelde Navtex-ontvanger kunnen de berichten worden ontvangen en gedecodeerd.

Ieder Navtex-station heeft vaste uitzendtijden met een interval van 4 uur voor normale Routine-Berichten. Er worden echter ook berichten buiten deze tijden om uitgezonden. Deze zogenaamde Urgente-Berichten worden altijd in de eerstvolgende beschikbare zenderpauze uitgezonden. Een aparte status hierin hebben de berichten die van levensbelang zijn (Search And Rescue Berichten) hiervoor kan zelfs een lopende uitzending van een station worden onderbroken. De berichten die worden uitgezonden zijn onderverdeeld in categorieen. Het bereik van de stations is afhankelijk van het zendvermogen en kan oplopen tot ongeveer 500 km. Het bereik is zodanig vastgelegd dat beinvloeding door gelijktijdige uitzending in de regel uitgesloten is. De wereldwateren zijn onderverdeeld in 16 zogenaamde NAVAREA's (Navigational Area's) aangeduid met NAVAREA I t/m XVI, die ieder hun eigen gebied (Navarea) bestrijken. De West-Europese wateren en een groot gedeelte van de Noord-Atlantische Oceaan vormen NAVAREA I. De zenders in NAVAREA II opereren langs de kust van Frankrijk, Portugal en Spanje, de zenders in NAVAREA III opereren rond de Middellandse Zee, enz.

De NAVAREA's zijn op hun beurt weer onderverdeeld in Navtex Area's oftewel het gebied dat een station binnen de Navarea bestrijkt. De stations binnen een navarea worden door een eenduidige letter geidentificeerd. Dit betekent dat deze stationsletters meerdere malen gebruikt worden. Zo is de letter P in Navarea I toegewezen aan de Nederlandse Kustwacht en in Navarea III aan Haifa in Israel. Ondanks alle maatregelen kan het in de praktijk toch voorkomen dat zenders uit verschillende navarea's ontvangen worden.

Uitzendschema Navtex

Hieronder vindt u een uitzendschema van alle europese Navtex-stations: