Scannerfrequenties: info

Ook zijn veel andere frequenties verdwenen ten faveure van digitale frequenties. Is er dan nog wel wat te beluisteren in de ether? Jazeker! Er zijn nog een groot aantal frequenties beschikbaar waarop interessante communicatie te beluisteren is.

Wij zullen u op Scannernet.nl een indruk en aanvullende informatie geven van datgene wat nog te ontvangen is met een scanner of andere ontvanger. Wij hebben deze frequenties in drie hoofdgroepen ingedeeld: 1. marifonie. 2. luchtvaartband. 3. frequenties in Harlingen en omstreken. Of u deze frequenties ontvangen kunt is afhankelijk van een aantal zaken (o.a. type scanner, antenne en ontvangstcondities).

Marifoon

De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een zendontvanger. De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. De marifoonband loopt van 156.000 tot 162.025 MHz. en kan door de meeste scanners ontvangen worden. Gebruikers van de marifoonband in ons land zijn onder andere de Nederlandse Kustwacht, Verkeerscentrales zoals bijvoorbeeld de VC Brandaris en vele havendiensten. Ook wordt de marifoon gebruikt voor onderling verkeer tussen schepen. Het bereik van een goed geinstalleerde marifoon is circa 25 kilometer. Sommige walstations zijn over nog grotere afstanden te horen, afhankelijk van het vermogen waarmee gezonden wordt.

U kunt op deze tekst klikken voor een volledig overzicht van de marifoonfrequenties

 

Luchtvaartband

Luchtvaartcommunicatie vindt plaats via o.a. de VHF-, en UHF- frequentiebanden. Verder bestaat er non-verbale communicatie in de luchtvaart : ACARS en CPDLC. We maken bij de luchtvaartfrequenties dus onderscheid tussen twee verschillende frequentiebanden: VHF en UHF (beide in AM-modulatie)

 

VHF (108 - 137 MHz.)

De burgerluchtvaart maakt intensief gebruik van frequenties in deze VHF-luchtvaartband. De maximaal overbrugbare afstand tussen een hoogvliegend vliegtuig en een grondstation is ca. 350 km. Op VHF vindt de volgende radiocommunicatie plaats:

- tussen luchtverkeersleiding en luchtvaartuigen

- tussen kantoren van luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigen

- tussen luchtvaartuigen onderling

- tussen luchtvaartuigen en voertuigen op de grond

 

UHF (230 - 400 MHz.)

De militaire luchtvaart gebruikt veelvuldig frequenties van 230-400 MHz. Deze band wordt in de luchtvaart aangeduid als UHF-band, hoewel de frequenties onder 300 MHz strikt genomen buiten het UHF-spectrum vallen. De maximaal overbrugbare afstand tussen een hoogvliegend vliegtuig en een grondstation is ca. 350 km. In deze band vindt de volgende radiocommunicatie plaats:

- militaire luchtverkeersleiding

- gevechtsleiding

- tussen vliegtuigen onderling (air-to-air)

Niet alle scanners kunnen de luchtvaartfrequenties ontvangen. Veelal wordt de communicatie op de luchtvaartfrequenties in het engels gedaan, waardoor de gesprekken soms lastig te volgen zijn.

U kunt op deze tekst klikken voor een volledig overzicht van de luchtvaartfrequenties

 

Frequenties in Harlingen en omstreken

In Harlingen en omstreken worden nog een groot aantal andere frequenties gebruikt. Hierbij valt te denken aan portofoonverkeer bij één van de vele bedrijven in de havens van Harlingen, het gebruik van PMR-frequenties door diverse gebruikers of communicatie tijdens werkzaamheden in en om de havenstad. Er wordt gebruikgemaakt van frequenties in zowel de VHF- als de UHF-band. Ook zijn er diverse gebruikers van PMR-portofoons (Personal Mobile Radio). Ook tijdens veel evenementen in de regio wordt veel communcatie gedaan via portofoons of mobilifoons. Vaak worden de frequenties door een aantal gebruikers gedeeld, waardoor het kan voorkomen dat op dezelfde frequentie verschillende gebruikers zijn. Via onze live scanner stream (lokale communicatie) kunt u een aantal van deze frequenties beluisteren.

U kunt op deze tekst klikken voor een volledig overzicht van de overige frequenties in Harlingen e.o.