Scannerfrequenties: lokale communicatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van lokale frequenties die in onze regio gebruikt worden. Of u deze frequenties ontvangen kunt is afhankelijk van een aantal zaken (o.a. type scanner, antenne en ontvangstcondities).

Sommige van de getoonde frequenties worden ook door andere gebruikers in het gehele land gebruikt. Heeft u nog andere frequenties die niet in deze lijst staan of staan er volgens u incorrecte of niet-actieve frequenties in de lijst? Stuur ons een e-mail via info@scannernet.nl. Via onze Live Scanner streams kunt u een groot aantal van de hieronder weergegeven frequenties beluisteren. Kies daarvoor één van de beschikbare streams.

Lokale frequenties

Harlingen

151.4125 Spaansen Oostpoort
151.9375 Havenbeheer Harlingen
153.1812 Medisch Centrum Harlingen
169.2300 Meinesz Hout
170.0100 Kraandrijvers Shipdock
170.0500 Kraandrijvers Shipdock
170.3300 ESCO Zout
170.3500 Rijschool Tjip vd Wal (motoren)
170.3700 Kraandrijvers Shipdock
170.5700 ESCO Zout
454.9000 Maritieme Academie Harlingen
464.9000 Maritieme Academie Harlingen

Franeker

159.4500 Loonbedrijf Westra
163.3100 Gemeente Franekeradeel (o.a. strooiwagens)
455.9300 GGZ: lokatie Lankwert

Leeuwarden

458.3300 ING Postbank
467.2900 MCL (BHV/TD)
467.3300 Friesland College
469.5500 MCL (Beveiliging & helideck) & FEC Leeuwarden

Diverse locaties Friesland

080.7000 Rode Kruis (RA-06)
146.4100 Rode Kruis (RA-11)
146.5700 Rode Kruis (repeater)
149.5000 Van der Lei Beveiliging
151.6625 Taxi Bakker Terschelling
154.1125 Evenementen
155.4625 Loonbedrijf Tolsma Tzum
159.6300 Gemeente Menaldumeradeel
160.1700 Hijskraan (?)
164.0900 NOIZ/Ecomare
169.9700 Hijskraan (?)
170.4800 Hijskraan (?)
170.9700 Rode Kruis D/C
419.8750 Arriva (onderling contact)
455.9300 Boorlokatie Sexbierum

 

Overzicht Live Scanner streams (Lokaal)

4e server: Lokale communicatie (o.a. voor Online Radio, SR Deluxe & iTunes) Scanner stream is online
(klik op de stream van uw keuze om deze te openen)