scannernet logo

corner left-topcorner right-top
Scannernet.nl

Disclaimer
corner left-bottomcorner right-bottom

Disclaimer

Wij stellen het zeer op prijs dat u onze website bezoekt. Samen met u houden wij de site veilig & up-to-date

Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. Wij hebben de intentie om u ten alle tijde een actuele en veilige website aan te kunnen bieden die zowel via desktop-pc's als via mobile devices (o.a. smartphone's en tablets) bezocht kan worden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Scannernet.nl behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel Scannernet.nl zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Scannernet.nl geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Scannernet.nl geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Scannernet.nl redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Scannernet.nl garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wij wensen u veel kijk- &

luisterplezier op Scannernet.nl!