scannernet logo

corner left-topcorner right-top
Scannernet.nl

Info ADS-B
corner left-bottomcorner right-bottom

Info ADS-B

Hier vindt u informatie over ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) dat in de luchtvaart gebruikt wordt

Scannernet.nl heeft een eigen ADS-B-ontvanger om de vliegtuigen (uitgerust met ADS-B) te kunnen ontvangen. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe het ADS-B systeem werkt en op welke wijze er gebruik van wordt gemaakt. Tevens is hier informatie over Multilateration (MLAT), een systeem om met behulp van grondstations de posities van vliegtuigen te bepalen, te vinden.

ADS-B is de vervanging voor (of aanvulling op) de traditionele op radar-gebaseerde bewaking van het vliegverkeer. ADS-B is een grote verandering in de luchtvaart. In plaats van het gebruikmaken van radar op grondstations om vliegtuigen waar te nemen en hun posities te bepalen, maakt elk vliegtuig dat is uitgerust met ADS-B gebruik van zijn eigen GPS om de eigen positie te vinden en deze automatisch melden. De ADS-B-technologie zelf kan het beste als volgt worden uitgelegd:

  • Vliegtuig krijgt zijn huidige locatie van een GPS-navigatiebron (satelliet)
  • De ADS-B-eenheid aan boord van het vliegtuig zendt een signaal uit over de locatie (en nog veel meer informatie)
  • Het ADS-B-signaal wordt opgevangen door een ontvanger. Dit kan bijv. een grondstation zijn of een ander vliegtuig dat in de buurt is.

ADSB

Er zijn drie voordelen aan de overgang naar ADS-B. Ten eerste, de GPS-posities die worden gerapporteerd worden door ADS-B zijn nauwkeuriger en consistenter dan de huidige radarposities. Dit levert de broodnodige capaciteitsverbeteringen in het drukke luchtruim op. Ten tweede, ADS-B surveillance is gemakkelijker en goedkoper te implementeren dan grondradar. En tot slot, ADS-B is een omroepdienst. Deze kan worden ontvangen door andere vliegtuigen en door ATC’s (Air Traffic Control) op de grond. Dit maakt het mogelijk voor vliegtuigen om nauwkeurig en goedkoop op de hoogte worden gesteld van andere nabijgelegen vliegtuigen.

ADS-B bestaat uit twee verschillende diensten, "ADS-B Out" en "ADS-B In". ADS-B is een integraal onderdeel van de nationale luchtruim strategie voor het upgraden of het verbeteren van de luchtvaart infrastructuur en exploitatie. ADS-B verhoogt ook de veiligheid doordat vliegverkeer vliegtuig zichtbaar wordt gemaakt (realtime). Daarnaast kan ADS-B data kunnen opgenomen en gedownload voor vlucht analyse. Als laatste biedt het ook data-infrastructuur voor goedkope flight tracking, planning en verzending.

Het systeem is gebaseerd op twee componenten avionics-een high-integriteit GPS-navigatie bron en een datalink (ADS-B-eenheid). Er zijn verschillende soorten van gecertificeerde ADS-B data links, maar de meest voorkomende werken op 1090 MHz. Vandaag de dag zijn ongeveer 60% van alle passagiersvliegtuigen (70% in Europa, 30% in de VS) uitgerust met een ADS-B transponder. Dit percentage neemt gestaag toe naarmate ADS-B is ingesteld om radar te vervangen als de primaire bewakingsmethode voor het regelen van het vliegverkeer.

Vliegtuigen zonder ADS-B transponders verzenden hun breedtegraad / lengtegraad niet. Multilateratie van 1090 MHz Mode S transpondersignalen kan worden gebruikt om de locatie van het vliegtuig te bepalen met behulp van het tijdsverschil van aankomst (TDOA) wanneer een vliegtuig wordt gedetecteerd over drie of meer ontvangers/grondstations.

Voor onze ADSB/MLAT maken wij gebruik van onze eigen data maar ook van die van andere ontvangers. Wilt u ook uw ADSB/Mode-S data delen om daarmee het netwerk beter dekkend te maken? U kunt contact met ons opnemen via info@scannernet.nl als u hier interesse in heeft.

Wij wensen u veel kijk- &

luisterplezier op Scannernet.nl!