scannernet logo

corner left-topcorner right-top
Scannernet.nl

Online Navtex
corner left-bottomcorner right-bottom

Online Navtex

Overzicht van actuele Navtex-berichten. Deze berichten worden weergegeven per bericht

Daarnaast kunt u op deze pagina een uitgebreid informatie-overzicht vinden over de werking en het gebruik van Navtex (Navigational Telex) zoals deze wordt toegepast binnen de maritieme wereld. Ook vindt u hier een overzichtelijk uitzendschema van alle Europese Navtex-stations. Op dit moment zijn de berichten afkomstig van Navtex.lv. Op korte termijn willen wij de door onze zelf ontvangen Navtex-berichten publiceren op deze pagina.

Wij wensen u veel kijk- &

luisterplezier op Scannernet.nl!